Limhamns kyrka

Portblad och innerdörrar, Limhamns Kyrka (i samarbete med Snickeri Markhed).